Рішення про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, мереж радіомовлення, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Косів

КОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Сьоме демократичне скликання
Двадцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 серпня 2018 року № 3.1-28

«Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого  телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, мереж радіомовлення, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах,  що належать до власності територіальної громади м. Косів»

Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012 року «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», рішення Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №35/50 від 30.07.2003 року «Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України», Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження державних санітарних правил та норм» №239 від 01.08.1996 року (ДСН 239-96), Косівська міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, мереж радіомовлення, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Косів. (Додаток №1)
2. Визначити міське комунальне підприємство «Косівміськводосервіс», балансоутримувача житлового фонду, уповноваженим органом з укладання договорів про встановлення сервітутів щодо нерухомого майна, яке належить до власності територіальної громади м. Косів.
3. Затвердити зразок договору про встановлення сервітуту. (Додаток №2)
4. Затвердити зразок припису. (Додаток №3)
5. Затвердити зразок погодження на доступ для проведення робіт та прокладання телекомунікаційних мереж в житлових будинках (гуртожитках). (Додаток №4)
6. Зобов’язати міське комунальне підприємство «Косівміськводосервіс» до кінця 2018 року перевірити та при необхідності привести у відповідність з Положенням раніше розміщені телекомунікаційні та інші слабкострумові обладнання та мережі в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що перебувають на балансі підприємства.
7. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному веб-сайті Косівської міської ради «kosivmr.if.ua».
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Косівської міської ради із питань законності, правопорядку, адміністративних правопорушень, депутатської етики та мандатної, а також із питань житлово-комунального господарства.

Міський голова Плосконос Ю.О.

Секретар ради Печижак Р.М

 

 

Додаток №1
До рішення 28 сесії 7 демократичного
скликання Косівської міської ради
№3.1-28 від 03 серпня 2018 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, мереж радіомовлення, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до власності територіальної громади м. Косів

1. Загальні положення

1.1. Це положення регулює порядок погодження розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання та встановлення додаткових пристроїв (інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках та інших об’єктах, що віднесені до власності територіальної громади міста Косів, регулює правові відносини що виникають у процесі розгляду питання щодо погодження, розміщення та прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення додаткових пристроїв між суб’єктами підприємницької діяльності та міським комунальним підприємством «Косівміськводосервіс», яке обслуговує житловий фонд.
1.2. Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж.
1.3. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулювання відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 року (із змінами і доповненнями).
1.4. Визначення термінів
У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
– балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;
– інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
– канал електрозв’язку – сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі;
– кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;
– користувач місць для прокладення телекомунікаційних мереж або встановлення додаткових пристроїв (провайдер, оператор телекомунікацій) – суб’єкт підприємницької діяльності, який надає абоненту телекомунікаційні послуги;
– ліцензія – документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;
– об’єкт – житлові багатоквартирні будинки, гуртожитки, нежитлові будівлі, споруди (разом з неподільним і спільним майном ), опори, що входить до складу комунальної власності територіальної громади міста;
– оператор телекомунікацій – суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;
– передавання даних – передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;
– провайдер телекомунікацій – суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, крім технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;
– проводовий електрозв’язок – передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;
– пункт закінчення телекомунікаційної мережі – місце стику (з’єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;
– слабкострумові обладнання та мережі – обладнання та мережі кабельного телебачення, провідних радіо, телефонів і інтернет, систем пожежної та охоронної сигналізації, автоматизованого обліку енергоресурсів, локальних комп’ютерних мереж, переговорних пристроїв;
– споживач телекомунікаційних послуг (споживач) – юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;
– споруди електрозв’язку – будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв’язку;
– телекомунікації (електрозв’язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;
– телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
– технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;
– ушкодження будівельних конструкцій будинків і споруд – погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж.
– фіксований зв’язок – телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

2. Порядок отримання погодження та технічних умов на розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж

2.1. Погодження на доступ та використання місця в житлових будинках (гуртожитках) надається балансоутримувачем Користувачам для розміщення незахищених мереж (прокладені відкритим способом без рукавів, жолобів, гофри, тощо) в існуючих внутрішніх стояках слабих струмів або місця для розміщення нових стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання на Об’єктах. Доступ та використання місця на Об’єктах, що надаються Користувачам з урахуванням технологічного резерву за письмовим запитом Користувача до Балансоутримувача. (далі — запит).
2.2. До запиту додаються:
– виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
– копії ліцензій, згідно зазначених в заяві видів діяльності;
– копія довідки ЄДРПОУ;
– копія довідки про взяття на облік платника податку;
– кошторис з переліком робіт, які плануються до виконання та переліку обладнання;
– адреса(и) об’єктів.
2.3. Якщо запит подається виключно на конкретний житловий будинок, то обов’язково зазначається номер під’їзду.
2.4. Письмовий запит Користувача щодо видачі погодження реєструється Балансоутримувачем в журналі.
2.5. Балансоутримувач розглядає надані запити, при цьому здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до запиту, без стягнення за це оплати.
2.6. У строк до 14 робочих днів, починаючи з дати подачі Користувачем запиту, Балансоутримувач розглядає можливість надання дозволу на виготовлення відповідних технічних умов (надалі – ТУ), за умови погодження з Косівським районним відділом УДСНС України у Івано-Франківській області та іншими службами, щодо розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж на об’єктах Балансоутримувача, або:
а) запропонувати іншу можливу альтернативну пропозицію на базі своїх вільних ресурсів або на базі вільних ресурсів інших суб’єктів господарювання;
б) вказати причину відмови у видачі дозволу та ТУ.
2.7. У разі, якщо Користувач погоджується на альтернативну пропозицію, він повинен подати Балансоутримувачу остаточний запит (без додавання первинних документів).
2.8. У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо можливості розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж, Користувач самостійно розробляє чи замовляє ТУ, після чого виготовляє робочий проект.
2.9. Користувач та Балансоутримувач оглядають Об’єкт та визначають місце з прокладення кабелю на Об’єкті, використання місця для монтажу обладнання.
2.10. За результатами огляду складається Акт обстеження місця під прокладання мереж та розміщення обладнання, в якому зазначаються всі виявлені особливості Об’єкту.
2.11. Акт обстеження місця під прокладання мереж, розміщення обладнання долучається до ТУ.
2.12. Робочий проект прокладання та монтажу телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм України.
2.13. Робочий проект подається на погодження Балансоутримувачу.
2.14. Якщо робочий проект повний та оформлений згідно з ТУ, Балансоутримувач зобов’язаний його погодити та надати – два примірники підписаного та скріпленого печаткою проектів договору сервітуту. Це є пропозицією Користувачу укласти цей Договір
2.15. Відповідь про прийняття цієї пропозиції Користувач має надати у двадцятиденний строк з дня одержання проекту шляхом підписання та скріплення його печаткою та повернення одного примірника Балансоутримувачу.
2.16. У разі неодержання від Користувача підписаного та скріпленого печаткою примірника договору у вказаний строк Балансоутримувач звільняється від зобов’язань щодо надання доступу, у тому числі, щодо надання погодження на виконання Користувачем робіт з прокладення кабелю та використання місця на Об’єктах.
2.17. Після отримання підписаного з боку Користувача договору сервітуту видається погодження.
2.18. Послуги з доступу до місця на Об’єктах та використання місця на Об’єктах надаються Балансоутримувачем та оплачуються Користувачем на підставі укладеного між ними договору сервітуту.

3. Обмеження та заборона на розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на об’єктах.

3.1 Забороняється:
3.1.1. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на об’єктах без укладання у визначеному порядку договору на розміщення та встановлення ТЕ/ТМ в порядку визначеному цим положенням.
3.1.2. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на головних фасадах будівель та споруд, а також на бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям.
3.1.3. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів.
3.2. Обмеження: розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на об’єктах дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

4. Вимоги до розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж на об’єктах (спорудах, будівлях).

4.1. Телекомунікаційне та інше слабкострумове обладнання та мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.
4.2. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення прокладаються в металевому рукаві або пластмасовій гофрі, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.
4.3. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).
4.4. В приміщеннях телекомунікаційне та інше слабкострумове обладнання та мережа прокладається в кабельних каналах.
4.5. Через проїжджу частину між будинками прокладається лише магістральні кабелі. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабеля не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними.
4.6. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході з будинку та з комутаційної шафи.
4.7. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Користувачу телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.
4.8. На Користувача покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.
4.9. Користувач зобов’язаний після встановлення обладнання провести роботи по проведенню відновлювальних опоряджувальних робіт. Всі кабелі та проводи у під’їздах повинні бути сховані в коробах – Користувачем.
4.10. В разі прокладання мереж без відповідних дозвільних документів до прийняття цього Положення, Користувачу необхідно протягом 30 днів з початку його дії пройти всю процедуру погодження, а потім укласти з Балансоутримувачем договір сервітуту на використання конструктивних елементів будівель та споруд для прокладання телекомунікаційних мереж, розміщення телекомунікаційного обладнання.
4.11. Вихід на покрівлю багатоквартирних будинків обмежується Балансоутримувачем шляхом замикання вихідних дверей.
4.12. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів Балансоутримувач будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питання щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.
4.13. Користувач має здійснювати перевірку можливості використання існуючої кабельної мережі та здійснювати заміну старого обладнання на нове, відповідно до потреб сучасності та чинного законодавства.
4.14. Користувач при виконанні будівельно-монтажних робіт, експлуатації та обслуговуванні телекомунікаційних мереж забезпечує:
– зберігання цілісності конструктивних елементів (несучої спроможності) об’єкта, інженерно – технічного обладнання об’єкта;
– збереження герметичності при веденні робіт у міжповерхових та стінних проходах, технічних нішах;
– виконання ремонтно – відновлювальних робіт за власний рахунок, або відшкодування вартості відновлювальних робіт Балансоутримувачу (власнику) у разі пошкодження конструктивних елементів об’єкта, інженерних мереж чи обладнання при виконанні будівельно–монтажних робіт, експлуатації чи обслуговування телекомунікаційних мереж;
4.15. Влаштування телекомунікаційних мереж можливо лише в місцях, які не зачіпають інтереси власників інших інженерних мереж.

5. Експлуатаційні роботи на Об’єктах.

5.1. У випадку виявлення пошкодження на Об’єктах, яке впливає або може впливати на технічний стан телекомунікаційних мереж та обладнання для їх функціонування, особа, що виявила таке пошкодження повинна негайно повідомити про це Балансоутримувача.
5.2. Підтвердження про проведення позапланових робіт Користувачем має поступити до Балансоутримувача повідомленням не пізніше ніж через добу з моменту передачі Балансоутримувачем телефонного повідомлення Користувачу про виявлені пошкодження.
5.3. На підставі повідомлення Балансоутримувач дає Користувачу можливість доступу до місця на Об’єктах.
5.4. Кожного разу після завершення робіт по ліквідації будівельних недоліків (планових або позапланових) Користувач та Балансоутримувач підтверджують виконання робіт відповідним актом, підписаним сторонами. Факт відмови у підписанні акту прийому виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується причина відмови.
5.5. Балансоутримувач повинен забезпечувати Користувачу терміновий доступ, після повідомлення Користувача, для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

6. Методика розрахунку плати за надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж в будівлях та спорудах комунальної власності м. Косів

6.1. Методику розрахунки плати за надання місць для прокладання телекомунікаційних мереж при створенні та подальшої експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади м. Косів, (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління за подальшим використанням об’єктів комунальної власності м. Косів.
6.2. Плата за користування майном вноситься на рахунок Підприємства-балансоутримувача (Підприємства) будівель (споруд) користувачем (оператором) незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.
6.3. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергію, сплачується користувачем (оператором) відповідним постачальникам послуг за окремими договорами.
6.4. Плата користувачем (оператором) проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до кінця поточного місяця.
6.5. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки Підприємства-Балансоутримувача (Підприємства) будівлі (споруди).
6.6. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку і електропостачання з використанням підземних технічних засобів телекомунікацій не стягується.
6.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж визначається за формулою:
Р = S х В

Р – початкова місячна плата (за одну квартиру, кімнату, приміщення, офіс тощо) за розміщення, встановлення та експлуатацію ТЕ/ТМ на Об’єктах;
S – неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
В – 1 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

6.8. Плата за користування опорами територіальної громади міста розраховується згідно формули:
Поп = Сосв/ Ка;

Поп – щомісячна плата за користування опорами;
Сосв – собівартість утримання опор балансоутримувачем;
Ка – кількість користувачів спільного використання опор.

7. Відповідальність за порушення порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на Об’єктах

7.1. Самовільно розміщені, після прийняття цього Положення телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування на Об’єктах підлягають демонтажу у місячний термін з моменту отримання припису Балансоутримувача.
7.2. У випадку не виконання Користувачем вимог цього Порядку останні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
7.3. В разі пошкодження конструктивних елементів Об’єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об’єкту або відшкодувати Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.
7.4 Балансоутримувач (власник) об’єкта не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до пошкодження /викрадення ТЕ/ТМ користувача, або до погіршення якості послуг, що надаються користувачем.
7.5. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів Балансоутримувач перед початком робіт повідомляє письмово власників телекомунікаційних мереж для вирішення питань щодо впорядкування, переносу або відновлення телекомунікаційних мереж.
7.6. Відповідальність за організацію та наслідки заходів із розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж покладається на Користувача.

Міський голова Плосконос Ю.О.


Коментарі закриті.

Перейти до вмісту