Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Інформація Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів

1. Мета проведення робіт:

Проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки.

2. Дані про земельну ділянку:

  • земельна ділянка №1 площею 0.0024 га, із земель житлової та громадської забудови; місце розташування: Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Небесної Сотні, для розміщення об’єктів торгівлі, кадастровий номер 2623610100:01:005:0923;
  • земельна ділянка №2 площею 0.0026 га, із земель житлової та громадської забудови; місце розташування: Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Небесної Сотні, для розміщення об’єктів торгівлі, кадастровий номер 2623610100:01:005:0924;
  • земельна ділянка №3 площею 0.0026 га, із земель житлової та громадської забудови; місце розташування: Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Небесної Сотні, для розміщення об’єктів торгівлі, кадастровий номер 2623610100:01:005:0925.

3. Умови конкурсу:

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт. На конверті крім почтових реквізитів робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Прийняття заяв припиняється за п′ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців :

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25. 09. 2012 р. № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи – підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
  • копії ліцензій;
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу, порівняно зі стартовою.

5. Строк подання конкурсної документації:

До 30 квітня 2019 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

78600, Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, м-ан Незалежності, 11, Косівська міська рада.

7. Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 03 травня 2019 року 0 10 год. за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, м-ан Незалежності, 11, ( в приміщенні міської ради ).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Івано-Франківська обл., Косівський р-он, м.Косів, м-ан Незалежності, 11.
Телефон для довідок: тел/факс 8 (03478) 24832, контактна особа : Плосконос Юрії Олександрович

Міський голова Ю.О. Плосконос


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту